مناسبتهای روز
 ............

افسردگی ؛ بیا حرف بزنیم 

depression : let"s talk

.............................................................

////////////
اخبار
 
04

بازدید مدیرکل بیمه سلامت استان ایلام و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام ازمرکز بهداشتی درمانی شهید دکتر باهنر ایوان

بازدید مدیرکل بیمه سلامت استان ایلام و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام ازمرکز بهداشتی درمانی شهید دکتر باهنر ایوان


بازدید مدیرکل بیمه سلامت استان ایلام و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام ازمرکز بهداشتی درمانی شهید دکتر باهنر ایوان  با حضورنورالدین رحیمی مدیرکل بیمه سلامت استان ایلام به همراه دکتر ناصری فر معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ومسول بیمه سلامت شهرستان ایوان و معاون بهداشتی شبکه بهداشت ودرمان ایوان وعده‌ای از کارشناسان ستادی شبکه ا ز مرکز بهداشتی درمانی شهید دکتر باهنر ایوان بعمل آمد طی این بازدید درخصوص نحوه کار واحدهای مختلف درگیر بیمه روستایی وچگونگی کارواحد ها و ارایه خدمات به مردم بحث شد دورونزدیک در جریان ارایه خدمت  در بخش های بهداشت خانواده و محیط و مبارزه با بیماریها واکسیناسیون داروخانه قرار گرفتند دراین بازدید دکتر ناصری فر درخصوص خدمات مختلف در مراکز جامعه سلامت مطالباتی بیان داشتند وازنحوه ارایه خدمات اعلام رضایت نمودند.

تعداد مشاهده خبر: (225)
کد خبر: 11134
  • بازدید مدیرکل بیمه سلامت استان ایلام و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام ازمرکز بهداشتی درمانی شهید دکتر باهنر ایوان
  • بازدید مدیرکل بیمه سلامت استان ایلام و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام ازمرکز بهداشتی درمانی شهید دکتر باهنر ایوان
  • بازدید مدیرکل بیمه سلامت استان ایلام و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام ازمرکز بهداشتی درمانی شهید دکتر باهنر ایوان
جستجو