مناسبتهای روز
 ............

افسردگی ؛ بیا حرف بزنیم 

depression : let"s talk

.............................................................

////////////
اخبار
 
10

برگزاری مراسم گرامی داشت روز بهورز درایوان غرب

برگزاری  مراسم  گرامی داشت روز بهورز درایوان غرب

درمراسمی با حضور مهندس بسطامی فرماندار ایوان،مهندس کریمی معاون اجرایی. مرکز بهداشت استان ایلام،مهندس پورمنتي مسئول ستادگسترش شبکه‌های استان،مهندس صیدی کارشناس مسوول آموزش بهورزی استان ایلام،دکتررستمی مدیر شبکه بهداشت ودرمان ایوان،کارشناسان ستادی شبکه بهداشت ودرمان ایوان وبهورزان خانه بهداشت از خدمات این سفیر سلامت تقدیر بعمل آمد درابتدای مراسم دکتر رستمی مدیر شبکه بهداشت ودرمان ایوان باتشکر از حضور فرماندار همکاران معاونت  بهداشتی دانشگاه،در مراسم روز بهورز از خدمات  بهورزان تقدیر نمودن درادامه مهندس بسطامی فرماندار باتشکر از خدمات بهورزان از اقدامات  انجام گرفته در زمینه های مختلف ازجمله طرح تحول سلامت قدردانی نمود و این طرح را یکی از طرح‌های موفق دولت تدبیر و امید دانست وی گفت در سفر ریاست جمهوری محترم استان ایلام 800میلیون تومان به شبکه بهداشت ودرمان ایوان اختصاص داد ه شد.

 درادامه مراسم مهندس کریمی معاون اجرایی مرکز بهداشت استان ایلام از حضور فرماندار در مراسم روز بهورز  تقدیر نمودند  و بیان داشت درطول سه سال گذشته دولت تدبیر و امید بیشترین کمک به حوزه بهداشت ودرمان کشور شده است وی گفت با تکریم بهورز یک قدم به اهداف اصلی بهداشت نزدیک خواهیم شد  درادامه مراسم روز بهورز مهندس صیدی کارشناس مسوول آموزش بهورزی استان ایلام درخصوص نقش بهورز در سیستم بهداشت گفت سیستم بهداشت بدون  وجود  بهورزآن راه به جای نخواهد برد  وی درخصوص ادامه تحصیل بهوردان گفت در شورای بهورزی کشور طرحی مطرح گردیده که بهورزان با مدرک دیپلم بایک سال آموزش ازراه دور مدرک کاردانی داده شود وی از توجه مدیریت شبکه بهداشت ودرمان ایوان دکتر رستمی به آموزش بهورزی و بهورزان ایوان تشکر نمودند درپایان مراسم با اهدا لوح از  بهورزان شهرستان ایوان غرب تقدیر به عمل آمد.

تعداد مشاهده خبر: (248)
کد خبر: 11225
  • برگزاری  مراسم  گرامی داشت روز بهورز درایوان غرب
  • برگزاری  مراسم  گرامی داشت روز بهورز درایوان غرب
جستجو