مناسبتهای روز
 ............

افسردگی ؛ بیا حرف بزنیم 

depression : let"s talk

.............................................................

////////////
اخبار
 
12

دیدار مدیر شبکه بهداشت ودرمان ایوان و کارشناسان ستادی شبکه ازاسایشگاه سالمندان ارامش ایوان

دیدار مدیر شبکه بهداشت ودرمان ایوان و کارشناسان ستادی شبکه ازاسایشگاه سالمندان ارامش ایوان

به مناسبت هفته سالمندان 4لغایت 10مهرماه باحضور معاون فرماندار  بخشدار مرکزی مسئولین  ادارات شهرستان ،دکتر رستمی مدیر شبکه بهداشت ودرمان وعده ای کارشناسان ستادی شبکه از آسایشگاه سالمندان ایوان  دیدن نمودند  وازنزدیک با  سالمندان  ملاقات نمودند ودر خصوص چگونگی  ارایه خدمات به سالمندان  قرارگرفتند. دراین  دیدار سالمندان توسط پزشک شبکه بهداشت ودرمان ایوان معاینه  ودارو مورد نیاز  به بیماران داده شده دراین دیدار به هریک سالمندان از طرف شبکه بهداشت ودرمان ایوان هدایای اهدا گردید دراین مراسم مهديان معاون فرمانداری ایوان باتشکر از اقدامات شبکه بهداشت ودرمان ایوان درخدمت رسانی به سالمندان درخصوص سالمندی و هفته سالمند مطالباتی بیان داشتند.

تعداد مشاهده خبر: (179)
کد خبر: 11254
  • دیدار مدیر شبکه بهداشت ودرمان ایوان و کارشناسان ستادی شبکه ازاسایشگاه سالمندان ارامش ایوان
  • دیدار مدیر شبکه بهداشت ودرمان ایوان و کارشناسان ستادی شبکه ازاسایشگاه سالمندان ارامش ایوان
  • دیدار مدیر شبکه بهداشت ودرمان ایوان و کارشناسان ستادی شبکه ازاسایشگاه سالمندان ارامش ایوان
  • دیدار مدیر شبکه بهداشت ودرمان ایوان و کارشناسان ستادی شبکه ازاسایشگاه سالمندان ارامش ایوان
جستجو