مناسبتهای روز
 ............

افسردگی ؛ بیا حرف بزنیم 

depression : let"s talk

.............................................................

////////////
اخبار
 
18

بررسی مسائل و مشکلات برنامه پزشک خانواده در قالب جلسه هیئت امنای دهیاران

بررسی مسائل و مشکلات برنامه پزشک خانواده در قالب جلسه هیئت امنای دهیاران

نظر به اهمیت برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی و هیئت امنای مراکز روستایی و همچنین تاکید معاونت محترم بهداشتی در خصوص برگزاری جلسه با دهیاران شهرستان، جلسه ای در روز دو شنبه مورخ 17/8/95 در محل سالن کنفرانس فرمانداری با حضور فرماندار، معان فرماندار، بخشدار مرکزی، مدیر شبکه، معاون بهداشتی، مسئول نظارت بر درمان، مسئول گسترش و کلیه دهیاران شهرستان برگزار گردید. در ابتدای جلسه ضمن خیر مقدم کلیاتی در خصوص اهمیت برنامه پزشک خانواده و ارائه خدمات اولیه بهداشت به جمعیت تحت پوشش از سوی دکتر رستمی مدیر شبکه بیان شد و در ادامه مسئول گسترش ضمن بیان تاریخچه و نحوه ارائه خدمت در برنامه پزشک خانواده، مشکلات و تنگناهای برنامه مذکور را تشریح نمودند و انتظارات شبکه بهداشت و درمان از دهیاران بطور مفصل نیز ارائه شد که بقرار ذیل می باشد:

1.       همکاری با تیم سلامت در اجرای هرچه بهتر برنامه دهگردشی در روستای اصلی و اقمار و سیاری

2.       همکاری و هماهنگی در تبین طرح ها و برنامه های شبکه از جمله سرشماری و برنامه های ضربتی از جمله خدمات دهان و دندان و ...

3.       برگزاری نشست های دورهای با مردم روستا و همچنین آموزش و اطلاع رسانی در خصوص ساعات کار پزشک مرکز، رعایت سیستم ارجاع و پرهیز از اصرار بی مورد مبنی بر ارجاع غیر ضروری

4.       آموزش و اطلاع رسانی در خصوص برگشت فرم پسخوراند متخصص و عودت به مرکز سلامت جامع

5.       همکاری و تعیین مکان مورد نیاز جهت تیم سلامت در روستا های اقمار (در صورت امکان مدرسه، مسجد و ...)

6.       جلب شارکت مردمی در راستای مرتفع نمودن مسائل و مشکلات بهداشتی روستا

7.       فعالیت در برنامه رابطین روستا و تشویق جهت همکاری در برنامه های بهداشتی

8.       توجیه مردم در خصوص رعایت سقف 2.5 قلم داروی نسخ و سقف ارجاع به پزشک متخصص ، آزمایشات و رادیولوژی

9.       آگاه سازی مردم در خصوص ارج نهادن به خدمات تیم سلامت از جمله پزشک مرکز

10.   معرفی پزشک و تیم سلام به جمعیت تحت پوشش

تعداد مشاهده خبر: (190)
کد خبر: 11636
  • بررسی مسائل و مشکلات برنامه پزشک خانواده در قالب جلسه هیئت امنای دهیاران
  • بررسی مسائل و مشکلات برنامه پزشک خانواده در قالب جلسه هیئت امنای دهیاران
جستجو