مناسبتهای روز
 ............

افسردگی ؛ بیا حرف بزنیم 

depression : let"s talk

.............................................................

////////////
اخبار
 
23

برگزاری جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی در ایوان

روز سه شنبه 95/9/9 جلسه فصلی کارگروه سلامت و امنیت مواد غذایی شهرستان ایوان ، در محل فرمانداری تشکیل گردید . در این جلسه ابتدا عبدالرضا مهدیان معاون فرماندار ایوان ، در خصوص اهمیت سلامت مواد غذایی و نقش آن در سلامت جامعه مطالبی بیان کرد و گفت : بهداشت و سلامت مواد غذایی از شاخص های توسعه جامعه و ارتقاء وضعیت زندگی مردم می باشد ؛ و با توجه به پیچیدگی های زندگی امروزی ، به حد مطلوب رساندن سلامت مواد غذایی در محل های تهیه ، تولید ، فراوری و عرضه ، کمک مستقیم به سلامت جامعه است ؛ و از ارزش و اهمیت زیادی برخوردار می باشد . وی از دستگاههای ناظر بر تهیه و عرضه مواد غذایی خواست ، با حساسیت و دقت نظر بیشتری بر رعایت اصول بهداشتی در این مراکز نظارت کنند . در ادامه آخرین وضعیت بهداشتی شهرستان ، از سوی شبکه بهداشت و درمان تشریح شد ؛ و اعضاء کارگروه نقطه نظرات خود را در این رابطه بیان کردند ؛ و مواردی مانند ، نظارت بیشتر بر قصابیها ، فروشگاههای تولید و عرضه مواد غذایی و اطلاع رسانی در خصوص بیماری های فصلی ، در این جلسه مطرح و به تصویب رسید. .

 

تعداد مشاهده خبر: (148)
کد خبر: 11992
جستجو