X

اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 01 اردیبهشت 1397
مرحله اول طرح لکه گیری و پاکسازی قطره فلج اطفال مناطق عشایری ایوان

  مرحله اول طرح لکه گیری و پاکسازی قطره فلج اطفال مناطق عشایری ایوان

امتیاز: Article Rating

از تاریخ 18 لغایت 22 فروردین 97 ، مرحله اول طرح لکه گیری و پاکسازی قطره فلج اطفال مناطق عشایری ایوان با مشارکت هشت تیم فنی از کارشناسان و بهورزان شبکه بهداشت و درمان ایوان اجرا شد.

در اجرای این طرح بیش از 105 خانوار مورد بازدید قرار گرفته و به بیش از 20 نفر از کودکان زیر 5سال قطره خوراکی فلج اطفال با هدف ریشه کنی این بیماری تلقیح شد.


اشتراک گذاری
تصاویر
  • مرحله اول طرح لکه گیری و پاکسازی قطره فلج اطفال مناطق عشایری ایوان
ثبت امتیاز