X

مشاهده خبر

تاریخ انتشار: جمعه 10 آبان 1398
جلسه آموزشی با عنوان "پرتوهای یونیزان و غیر یونیزان" و راههای مقابله با آنها در مرکز شهرک نبوت برگزارشد

  جلسه آموزشی با عنوان "پرتوهای یونیزان و غیر یونیزان" و راههای مقابله با آنها در مرکز شهرک نبوت برگزارشد

امتیاز: Article Rating

جلسه آموزشی با عنوان "پرتوهای یونیزان و غیر یونیزان" و راههای مقابله با آنها در مرکز شهرک نبوت برگزارشد

در این جلسه آموزشی موضوع "پرتوهای یونیزان و غیر یونیزان" و راههای مقابله با آنها توسط کارشناس بهداشت محیط مرکز خدمات جامع سلامت شهرک نبوت ایوان برای بهورزان تشریح شد.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • جلسه آموزشی با عنوان "پرتوهای یونیزان و غیر یونیزان" و راههای مقابله با آنها در مرکز شهرک نبوت برگزارشد
ثبت امتیاز