X

تماس با ما

  • آدرس : ایوان، خیابان طالقانی(ره)، جنب شهرداری ایوان
  • کد پستی: 6941736171
  • شماره تماس : 08433233500
  • فکس: 08433233891

ردیف
نام واحد
تلفن تماس
فکس
1
 
بهداشت حرفه ای
3236200
3233891
2
 
بهداشت محیط
3236200
3233891
3
 
بهداشت خانواده
3238759
3233891
4
 
آموزش سلامت
 3233500
3233891
5
 
بهداشت مدارس
3238759
3233891
6
 
واحد دارویی
 
3233891
7
 
طرح وگسترش
3239038
3233891
8
 
مبارزه با بیماریها
3233031
3233891
9 تغذیه   3233891
 
ردیف
نام واحد
تلفن تماس
فکس
1
 
مرکز بهداشتی درمانی شماره یک
3230881
----------------
2
 
مرکز بهداشتی درمانی شماره 2
3234153
---------------
3
 
مرکز بهداشتی درمانی زرنه
3523270-352360
--------------
4
 
مرکز بهداشتی درمانی کلان
3433223
--------------
5
 
مرکز بهداشتی درمانی شهرک نبوت
3423455
----------------
 
تاریخ انتشار: یکشنبه 22 اردیبهشت 1398
آگهی فراخوان مناقصه برون سپاری خدمات سلامت در پایگاه های ضمیمه مراکز شماره 2 و 3 وابسته به شبکه بهداشت و درمان ایوان

  آگهی فراخوان مناقصه برون سپاری خدمات سلامت در پایگاه های ضمیمه مراکز شماره 2 و 3 وابسته به شبکه بهداشت و درمان ایوان

امتیاز: Article Rating

فرمها و دستورالعملهای مربوطه پیوست است.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • آگهی فراخوان مناقصه برون سپاری خدمات سلامت در پایگاه های ضمیمه مراکز شماره 2 و 3 وابسته به شبکه بهداشت و درمان ایوان
ثبت امتیاز