طراحی سایت
مناسبتهای روز
............

شعار سال 2017 ســـــازمان جهانی بهداشت : "افسردی؛ بیـــــا حرف بزنیم"////////////
Live Tabs

 

نام: خلیل

نام خانوادگی:  رستمی

مدرک تحصیلی:  پزشک

مقطع تحصیلی:  دکترا

پست سازمانی:  مدیر

سابقه کار:

آدرس الکترونیک: 

تلفن تماس:  3233500

 

 

 

 

 

 

 

 

وظایف مدیر شبکه بهداشت شهرستان

 

 


خلاصه شغل

1-اجرای سیاست های کلی وزارت و دانشگاه متبوع در سطح شهرستان(سیاست های بهداشتی  و درمانی و اداری و مالی)

2-نظارت بر عملکرد واحدهای بهداشتی،درمانی دارای شهرستان در جهت تحقق اهداف سازمانی

3-همکاری و هماهنگی با واحدهای دانشگاه وسایر سازمان های شهرستان در جهت جلب مشارکت و همکاری آنها

4-پایش واحدها و کارکنان درجهت اجرای صحیح مسئولیت های محوله بر اساس برنامه های ابلاغی مورد نظر

 

 


هدف شغل

اجرای سیاست های بهداشتی و درمانی تدوین شده توسط وزارت متبوع و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز در سطح شهرستان به منظور تامین و حفظ سلامت جامعه تحت پوشش منطقه

 

 

 

 

 

مسئولیت ها

 

 

1-سرپرستی  کارکنان مربوطه

2-پشتیبانی واحدهای تابعه از نظر فضای فیزیکی-تجهیزاتی-نیروی انسانی و برنامه های مورد نیاز و تلاش در جهت تحقق آنها

3-نظارت بر عملکرد واحدهای تابعه و کارکنان شاغل در واحدهای  و رفع موانع و مشکلات مربوطه و ایجاد محیطی مناسب جهت انجام بهینه امور محوله

4-گزارش وضعیت شهرستان بصورت دوره ای به مسئولیت مافوق

5-تعادل با فرمانداری،نمایندگان مجلس و سایر ادارات و ارگانها در جهت مشارکت آنان در اجرای سیاست های بهداشتی درمانی

 

 

 

 

 

ارتباطات

تامین فضای فیزیکی-تجهیزات نیروی انسانی ،تشویق و تنبیه کارکنان در حد برنامه ها و اعتبارات  ابلاغی جابجایی نیرویی تحت سرپرستی ،پیشنهاد ارتقاء و یا تنزیل افراد به پستهای سازمانی مور نظر،ارزشیابی پایان سال،اعطای تسهیلات انگیزشی از قبیل کارانه،اضافه کاری ،پایش و ...بر اساس شلیستگی های افراد ،اولویت بندی برنامه ی مربوط به شبکه بهداشت و درمان

 

 

 

 

اختیارات

 


1-شرایط فوق العاده استرس زا بویژه مسئولیت پاسخگویی به مسایئل سلامت و حیاتی مردم

2-محدودیت منابع

3-انتظارات بیش از توان از سوی مقامات مافوق،مسئولین شهرستان و مردم که گاها موجب ایجاد تنش نیز می شود.

4-اختیارات محدود

5-خلاء قوانین  ومقرارت در بعضی از موارد

 

 

 

 

 

 

 


جستجو