طراحی سایت
مناسبتهای روز
............

شعار سال 2017 ســـــازمان جهانی بهداشت : "افسردی؛ بیـــــا حرف بزنیم"////////////
Live Tabs

شرح وظایف واحد آموزش سلامت ستاد مرکز بهداشت شهرستان

1.اجرای برنامه های ابلاغ شده از طرف  معاونت  بهداشتی  دانشگاه به واحد آموزش سلامت

2.برنامه ریزی برای انجام نیاز سنجی آموزشی براساس اولویت های سلامت شهرستان

3.طراحی برنامه های آموزشی  بر اساس نتایج حاصل از نیاز سنجی آموزشی وسایر شواهد در شهرستان

4.ارائه مشاوره فنی در زمینه آموزش و ارتقای سلامت به واحدهای زیر مجموعه شبکه وسایر سازمان ها،ادارات ونهادهای در شهرستان

5.آموزش کارکنان ستادی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان در موضوعات آموزشی، ارتباطی،اطلاع رسانی و ارتقای سلامت

6.برنامه ریزی برای انتقال مهارت های آموزشی ،ارتباطی واطلاع رسانی به اعضای تیم سلامت

7.ارزشیابی برنامی  های آموزش وارتقای سلامت و نظارت بر رعایت استانداردها در فرایند های آموزش سلامت شهرستان

8.مشارکت در طراحی واجرای بسیج های اطلاع رسانی آموزشی در سطح شهرستان

9.توزیع منابع مالی برنامه های آموزشی وارتقای سلامت درشهرستان

10.جلب حمایت وهمکاری درون بخشی برای پیشبردبرنامه های  آموزش وارتقای سلامت شهرستان

11.مشارکت در طراحی واجرای برنامه های جلب  حمایت و مشارکت سازمان ها، ادارات و نهادهای دولتی وغیر دولتی شهرستان برای  پیشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت

12.همکاری  با رسانه های  جمعی شهرستان در طراحی واجرای برنامه های آموزش سلامت

13.مشارکت درایجاد و توسعه  محیط های حامی سلامت (مانند پایگاهای مقاومت بسیج،بیمارستان های مروج سلامت،مدارس مروچ سلامت وجوامع ایمن)در شهرستان

14.مشارکت در شناسایی وتحلیل تعیین کننده های اجتماعی سلامت با هدف تعیین اهداف مداخلات آموزش وارتقای سلامت در سطح شهرستان

15.مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های ترویج سبک ندگی سالم با استفاده از رویکردهای مناسب در شهرستان

16.توسعه برنامه های مشارکتی  و تقویت تشکل های  داو طلبانه در حوزه سلامت شهرستان

17.مشارکت در گسترش برنامه های  سلامت در مراکز آموزشی،محیط های کار ،مراکز ارائه خدمات سلامت ومکان های عمومی

18.همکاری با سایر واحد های معاونت بهداشتی در طراحی واجرای مداخلات در شهرستان

19.مشارکت در طراحی  واجرای برنامه های مرتبط با مناسبتهای سلامت در سطح شهرستان

20.جمع آوری ،تحلیل ،گزارش وبازخورد آمار مربوط به فعالیت های آموزش آموزش سلامت مراکز بهداشتی در مانی تابعه

21حمایت از تولید و توسعه منابع منابع علمی، رسانه ها وبانک های اطلاعاتی آموزش و ارتقای سلامت درشهرستان

22مشارکت در طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی در حوزه آموزش و ارتقای سلامت در شهرستان

23شناسایی و حمایت  ایده های نو آورانه در زمینه آموزش و ارتقای سلامت منطقه همکاری با بخش آموزشی دانشگاه برای انتقال مهارت  های آموزش و ارتقای سلامت به دانشجویان رشته های علوم پزشکی و معرفی رویکردها و برنامه های جدید در شهرستان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

نام:زینب

نام خانوادگی:شفیعی

مدرک تحصیلی:کارشناس بهداشت عمومی

پست سازمانی:آموزش سلامت

سابقه کار:2سال

پست الکترونیک:shafiei_63@yahoo.com

تلفن:3233500

 

 

 

 

مناسبت

 

روز

ماه

روز جهاني آب

 

3  

فروردین 

 

روز جهاني سل

روز جهاني هواشناسي

4  

 

روز پرستار 

9

"

روز جهاني بهداشت (آغاز هفته سلامت)

 

 

18

روز دندانپزشكي

 

23

روز جهاني پاركينسون 

 

 

"

روز جهاني هموفيلي 

 

28 

روز علوم آزمايشگاهي ( روز تولد حكيم سيد اسماعيل جرجاني )

 

30 

سالروز انجام اولين پيوند قلب در جهان (1994 م) 

 

31

هفته ايمن سازي

10 - 3

اردیبهشت

روز جهانی مالاريا

5

"

روز جهانی بهداشت حرفه ای 

 

9

روز جهاني آسم 

13

روز جهاني ماما 

 

15 

 

"  

روز جهاني صليب سرخ و هلال احمر 

 

18 

روز تالاسمي  

 

"  

روز جهاني پرستاري

22

"

 روز ارتباطات و روابط عمومي

 

27 

 آغاز هفته بدون دخانيات

 

خرداد 

 روز جهاني بدون دخانيات

 

10  

 "

 روز جهاني محيط زيست

 

15 

 "

 روز جهانی اهدائ خون 

 

 آغاز هفته جهاني سلامت مردان

24 

 "

روز جهاني اهداي عضو 

 

 تیر

روز جهاني مبارزه با مواد مخدر 

 

5  

 "

 روز مبارزه با بيماريهاي قابل انتقال بين انسان و حيوان

 

13  

 "

روز جهاني جمعیت

 

20

"

روز بهزيستي و تامين اجتماعي 

 

25 

 "

آغاز هفته حمايت از بيماران هموفيلي 

 

مرداد

روز فيزيوتراپي 

 

 "

آغاز هفته ملي حذف مالاريا (در مناطق مستعد)

3

 "

 روز اهداي خون( روز ملي انتقال خون)

 

 9 

 "

روز جهاني شير مادر

 

 10 

 "

آغاز هفته اطلاع رساني و پيشگيري از سوانح و حوادث  

 

13 

 "

روز خبرنگار 

 

17 

 "

 روز پزشك ( روز بزرگداشت ابوعلي سينا )

 

شهریور

 روز داروسازي (روز بزرگداشت محمد بن زكرياي رازي )

 

 "

 روز بهورز

 

12 

 "

روز جهانی خودکشی

 

19

"

 روز جهاني آلزايمر

 

 30 

 "

روز جهاني قلب 

 

مهر 

روز جهاني هاري

6

"

روز جهاني ناشنوايان 

 

 روز جهاني سالمندان

 

 9 

 روز دامپزشكي

 

14

 روز جهاني كودك

 

16 

 روز جهاني بهداشت روان

 

18 

روز جهاني مبارزه با درد

 

19 

 روز اسكان معلولان و سالمندان

 

20 

 روز جهاني آرتروز

 

"

 روز ملي كاهش اثرات بلاياي طبيعي

"

 

" 

 روز جهاني استاندارد

 

22 

آغاز هفته ملی سلامت زنان

28 - 22

"

 روز جهاني نابينايان ( عصاي سفيد )

 

23 

"

روز ملي مبارزه با سل

 

آغاز هفته ملي بهداشت روان

"

"

روزجهاني غذا 

 

24 

 روز جهاني تروما

روز جهاني كمر درد

25 

 آغاز هفته صرع

 

27 

 روز جهاني پوكي استخوان

روز ملي سلامت زنان 

28 

 روز ملي اطلاع رساني هپاتيت

آغاز هفته پیشگیری از مسمومیت ها 

آبان 

روز جهانی کاردرمانی

 

5

"

 روز دانش آموز

 

13 

 روز راديولوژي ( كشف اشعهX )

 

17 

روز جهانی پنومونی (عفونت ریه)

21

"

 آغاز هفته حمايت از بيماران كليوي

 

22 

 روز جهاني ديابت

 

23 

 روز جهاني يادواره قربانيان حوادث ترافيكي

 

30 

 روز جهانی مبارزه با ايدز

 

10 

آذر

روز جهانی معلولين

12

"

روز جهاني بيمه 

 

13

" 

روز جهاني داوطلبان سلامت 


روز رابطان بهداشت

14 

 روز دانشجو

 

16 

روز پژوهش  

 

25 

روز وحدت حوزه و دانشگاه 

 

27 

روز ملی ایمنی در برابر زلزله

5

دی

 

 روز هواي پاك

 

29 

 روز كمك به جزاميان

آغاز هفته سرطان 

بهمن

 

 

روز جهاني سرطان

15

"

روز وقف 

 

23 

روز سلامت مردان
 (اولين پنجشنبه اسفند ماه)

4

اسفند

روز بهداشت محيط 

 

11 

   روز اخلاق و بهورزي 

 

13 

 روز احسان و نيكوكاري

 

14 

 روز جهاني كليه

 

20 


جستجو