طراحی سایت
مناسبتهای روز
............

شعار سال 2017 ســـــازمان جهانی بهداشت : "افسردی؛ بیـــــا حرف بزنیم"////////////
Live Tabs

 

 

 

                                   

 

نام: فیض اله  

نام خانوادگی: پالیزبان

 

مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت حرفه ای

 مقطع تحصیلی: کارشناس


سابقه کار: 7 سال


پست الکترونیک: palizban_ph@yahoo.com

  

تلفن تماس:

 

 

 

شرح وظايف واحد بهداشت حرفه اي شهرستان ايوان :

 واحد بهداشت حرفه اي شهرستان به منظو تامين – حفظ و ارتقاء سلامت شاغلين شهرستان فعاليتهاي زير را انجام مي دهد:

- انجام بازرسي از محيط هاي كاري شهرستان

- بررسي و اندازه گيري عوامل زيان آور محيط كار

- تهيه برنامه و برگزاري كارگاههاي آموزشي جهت پرسنل هدف(كارگران. كارفرمايان. كاردانهاي مراكز بهداشتي درماني . بهورزان و پرسنل شاغل در تشكيلات كارگاهي )

- جمع بندي وارسال آمارهاي بهداشت حرفه اي به مركز بهداشت استان

- نظارت بر فعاليتهاي بهداشت حرفه اي در مراكز بهداشت درماني و خانه هاي بهداشت

- اجراي برنامه هاي ابلاغي از وزارت بهداشت(طرح بقا .سيليكوزيس.كنترل صدا.روشنايي.بهداشت كشاورزي) وساير برنامه هاي بهداشت حرفه اي

- همكاري بين بخشي با ساير ادارات ( اتحاده اصناف شهرستان .اداره صنعت .معدن . وتجارت شهرستان .دامپزشكي شهرستان .تعاون .رفاه وكار و تامين اجتماعي .جهاد كشاورزي )

- اجراي نمودن موا د 85-91-92-93-95و 156 قانون كار

- انجام معاينات شاغلين كارگاههاي تحت پوشش

- پاسخ گويي به مكاتبات مركز بهداشت استان

- تدوين برنامه عملياتي سالانه مركز بهداشت شهرستان ايوان

 

جستجو