شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ایوان


[IRANDNN_PUBLISHSTARTDATE:dd]

برگزاری کارگاه آموزشی خدمات نوین سلامت در خصوص بسته کودک سالم

در راستای ارائه خدمات نوین سلامت در خصوص بسته کودک سالم و نگاه و اعتماد ویژه معاونت محترم بهداشتی به شبکه بهداشت و درمان شهرستان،این شهرستان به عنوان پایلوت برنامه کودک سالم و مانا انتخاب شد .بر همین اساس اجرای کارگاه در شهرستان در مورخه روز شنبه مورخه 10/4/96 لغایت 13/4/96 با حضور مدرسین محترم حوزه معاونت بهداشتی جهت پزشکان –کاردانان و کارشناسان بهداشت خانواده وبهورزان در سالن کنفرانس بهورزی برگزار گردید.
هدف از برگزاری کارگاه همین بس که کودکان گروه آسیب پذیر و حساس بوده و نیاز به خدمات باکیفیت سلامت را دارند و شایسته است بالاترین کیفیت مراقبت های بهداشتی میباشند .البته برای رسیدن به این هدف ،در کنار دانش پزشکی و تخصص،همکاری کارمندان بهداشتی ،مراقبین سلامت و خانواده ها ضرورت دارد و تمامی کسانی که از کودکان مراقبت میکنند در اجرای این برنامه نقش دارند تا مراقبت یکسان قابل قبول و باکیفت بالا ارائه شود.
در این برنامه مراقبت های جدید شامل ارزیابی کودک سالم از نظر شنوایی،ژنتیک ،بد رفتاری با کودک و مشاوره با مادر در مورد عوامل محیطی موثر بر سلوک کودک همچنین ارزیابی از نظر بیماری های متابولیک انجام شد که انجام اینگونه مراقبت ها و غربالگریها منجر به شناسایی زود هنگام کودک سالم از ناسالم میشود و ازعوارض جبران ناپذیرآن جلوگیری میکند.
تعداد امتیازات: (4) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (149)
کد خبر: 13438