شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ایوان


[IRANDNN_PUBLISHSTARTDATE:dd]

برگزاری کارگاه بیماریهای منتقله از آب و غذا با محوریت بیماری وبا در ایوان

کارگاه یک روزه بیماریهای منتقله از آب و غذا در روز شنبه مورخ 31/4/96 در مرکز آموزش بهورزی ایوان برای کلیه کاردانان و کارشناسان مبارزه با بیماریها، بهداشت محیط،آموزش سلامت، و بهورزان برگزار گردید. در این کارگاه با توجه به اهمیت موضوع و شیوع این بیماریها در فصل گرما، بر لزوم مراقبت صحیح و موثر در امر آموزش به عموم مردم،گزارش دهی سریع موارد مشکوک،گزارش طغیان های منتقله و رعایت موازین بهداشت محیط و بخصوص آب و مواد غذایی تاکید گردید. همچنین آمار و شاخص های مراکز بهداشتی درمانی در سال 95 مورد بررسی و نکات لازم در این خصوص ارائه گردید.
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (129)
کد خبر: 13561