شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ایوان


[IRANDNN_PUBLISHSTARTDATE:dd]

جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان ایوان با محوریت برنامه ملی کنترل ایدز

روسای ادارات شهرستان برگزار شد. به بحث و تبادل نظردر خصوص چگونگی اجرای برنامه کنترل ایدز در قالب برش استانی از سند ملی کشور پرداخته شد . در این جلسه فرماندار ایوان در خصوص اهمیت بیماری ایدز و کنترل آسیب های اجتماعی بر نقش آموزش به عنوان کلیذ اصلی پیشگیری از ایدز پرداخت و از همه ادارات خواست با هم افزایی و همکاری بیشتر در اجرای برنامه در سطح شهرستان تلاش کنند.سپس مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان گفت کنترل بیماری ایدز بدون مشارکت همکاری مردم و ادارات امکان پذیر نمی باشد ,ایدز نه تنها به عنوان یک بیماری بلکه یک آسیب اجتماعی است که نیازمند همت اجتماعی و همگانی است. دکتر رستمی با بیان اینکه شناسایی ,مراقبت و درمانی افراد مبتلا به به بیماری ایدز با هدف مهیا کردن شرایط یک زندگی عادی برای بیمار در دستور کار این برنامه است سپس در ادامه دبیر کمیته شهرستانی نظارت بر اجرای برنامه استراتژی کنترل ایدز (sIp )اظهار داشت پیشگیری کنترل و درمان ایدز در این برنامه به صورت حلقه ای زنجیر وار به هم متصل شده اند و امید است ضمن آگاه سازی افراد برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری واگیر در مسیر شناسایی افراد مبتلا و درمان آنها اقدام کنیم .یاسمی در ادامه افزود هدف گذاری این برنمامه 90-90-90 است به این معنی که تاسال98 بتوانیم %90 افراد مبتلات به بیماری ایدز را شناسایی و 90%آنها را تحت درمان قرار دهیم و در ادامه 90% افراد تحت درمان گرفته به درمان و مراقبت خود مستمر باقی بماند.
در ادامه جلسه نیزبرنامه سلامت محیط کار در سازمانها مطرح گردید .در این زمینه شفیعی کارشناس آموزش سلامت شبکه بهداشت و درمان ایوان هدف اصلی برنامه های سلامت محیط کار را ترویج و وارتقای سلامت سازمان عنوان نمود که با اجرای برنامه ها و خط مشی های ارتقای سلامت در محل کار,محیط فیزیکی و فرهنگ حمایتی را خلق می کند که شیوه زندگی سالم را تشویق میکند. و از یژگیهای محل کار سالم همکاری کارکنان و کارفرمایان برای ترویج و ارتقای سلامت دانست. واز ادارات خواسته شد تا با ارائه برنامه حمایتی مشارکتی سلامت محیط کار به شبکه بهداشت ایوان جزءسازمانهای حامی سلامت شبکه معرفی گردند%

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (145)
کد خبر: 13979