شماره: 26604
1398/10/24
جلسه بررسی مسایئل و مشکلات بهداشتی شهر ایوان با حضور فرماندار ایوان، مدیر شبکه و اعضای شورای اسلامی شهر ایوان و پرسنل شهرداری برگزار شد .
جلسه بررسی مسایئل و مشکلات بهداشتی شهر ایوان با حضور فرماندار ایوان، مدیر شبکه و اعضای شورای اسلامی شهر ایوان و پرسنل شهرداری برگزار شد .

جلسه بررسی مسائل و مشکلات بهداشتی شهر ایوان با حضور مهندس سبزی فرماندار ایوان، دکتر جوروند مدیر شبکه و اعضای شورای اسلامی شهر ایوان و پرسنل شهرداری در محل دفتر فرماندار ایوان برگزار شد .

در این جلسه پیرامون  مشکلات بهداشتی و روش صحیح جمع آوری و دفن بهداشتی پسماند شهری بحث و تبادل نظر و تصمیماتی اتخاذ شد.

جلسه بررسی مسائل و مشکلات بهداشتی شهر ایوان با حضور مهندس سبزی فرماندار ایوان، دکتر جوروند مدیر شبکه و اعضای شورای اسلامی شهر ایوان و پرسنل شهرداری در محل دفتر فرماندار ایوان برگزار شد .

در این جلسه پیرامون  مشکلات بهداشتی و روش صحیح جمع آوری و دفن بهداشتی پسماند شهری بحث و تبادل نظر و تصمیماتی اتخاذ شد.

حق انتشار محفوظ است ©