شماره: 26606
1398/10/24
کارگاه آموزشی پیشگیری از افسردگی و خودکشی برگزار شد
کارگاه آموزشی پیشگیری از افسردگی و خودکشی برگزار شد

کارگاه آموزشی پیشگیری از افسردگی و خودکشی با حضور روانپزشک، کارشناسان ستادی شبکه، مراقبین سلامت و بهورزان  برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی خانم دکتر قره باغی راههای پیشگیری و درمان افسردگی و نیز راههای پیشگیری از ابتلاء به دیگر اختلالات روانی با تاکید بر خودکشی را به سمع و نظر شرکنت کنندگان رساند.

 

کارگاه آموزشی پیشگیری از افسردگی و خودکشی با حضور روانپزشک، کارشناسان ستادی شبکه، مراقبین سلامت و بهورزان  برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی خانم دکتر قره باغی راههای پیشگیری و درمان افسردگی و نیز راههای پیشگیری از ابتلاء به دیگر اختلالات روانی با تاکید بر خودکشی را به سمع و نظر شرکنت کنندگان رساند.

حق انتشار محفوظ است ©