طراحی سایت
مناسبتهای روز
............

شعار سال 2017 ســـــازمان جهانی بهداشت : "افسردی؛ بیـــــا حرف بزنیم"////////////
Live Tabs

 

 

نام ونام خانوادگی:علی اکبر یاسمی

مدرک تحصیلی:کارشناس بهداشت عمومی

پست سازمانی:کارشناس مسئول مبارزه با بیماریهای واگیر

مسئول برنامه مراقبت بیمارهای سل- ایدز و std 

آدرس الکترونیک:yasemi.cdc@gmail.com

تلفن تماس:33233031


 
جستجو