طراحی سایت
Live Tabsنام:حسین

نام خانوادگی:قهرمانی

مدرک تحصیلی:فوق دیپلم مدیریت

پست سازمانی:کارشناس بودجه

سابقه کار:23سال

آدرس الکترونیک:

 

تلفن تماس:3235546
1-تکمیل فرم های تنظیم بودجه با نظارت مقام مافوق.

2-بررسی اعتبارات در خواستی واحد ها و اخذ توضیحات لازم از مسئولین امور در مورد بودجه پیشنهادی.

3-نگهداری حساب اعتبارات فصول مختلف بودجه و تهیه جداول مقایسه ای بودجه سال های قبل .

4-پیش بینی در آمد و بر آورد هزینه فعالیت ها، طرح ها و برنامه ها.

5-تهیه نمودار و آمارهای مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها.

6-تهیه بخشنامه های لازم برای راهنمایی های مسئولین واحدهای مرکزی و شهرستان به منظور دریافت اطلاعات و آمار مورد نیاز.

7-برسی و تهیه پیشنهادات  اصلاحیه با متمم بودجه در صورت لزوم.

8-شرکت در جلسات و اظهار نظر نظر در مورد قوانین و آیین نامه ها و مقررات.مربطه.

9-تامین اعتبار احکام و هزینه های جاری پرسنل.


Live Tabs
جستجو